Hakkımda

Psikoloji bilimi ile ilişkim, insan beyninin sınırsız olduğunu ve psikolojinin bu sınırsızlığa açılan göz olduğunu fark ettiğimde başladı. Bu merakla başladığım serüvenimdeki ilk adımı Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimimi tamamlayarak attım. Lisans eğitimim sırasında ilk olarak Özel Fatih Sena Tıp Merkezi’nde aktif olarak stajımı gerçekleştirdim. Ardından Hümanite Psikiyatri Kliniği’nde Dr. Sedat Özkan önderliğinde teorik ve pratik olarak mesleki becerileri geliştirme üzerine hazırlanmış olan staj programını tamamladım. Devamında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’nde bir süre psikiyatrik görüşmeleri ve grup terapilerini gözlemleyerek ve onlara katılarak aktif bir şekilde sürdürdüğüm stajımı tamamladım.

Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniveristesi Aile ve Çift Danışmanlığı Programını tamamladım. Bu süreç içerisinde Aile ve Çift Terapisti Serkan Çar’dan aldığım süpervizyon ve eş zamanlı olarak Aylin Kotil Anaokulu’nda stajyer psikolog olarak çocuk geliişimi ve aile görüşmeleri süreçlerine gözlemleyerek edindiğim teorik bilgileri pratik deneyimlerle perçinledim. Aynı yıl içerisinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde Dr. Oliver Wright başkanlığında yürütülen bilişsel psikoloji deneyinde 1 yıl süresince kendisinin asistanlığını yaptım. Sonrasında ise Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Nöropsikolojik Testler Bataryası Uygulayıcı Uzman Eğitimi programının teorik kısmını tamamladım ve eğitimin pratik kısmı için, Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda Uzman Klinik Psikolog Şükriye Akça Kalem süpervizörlüğünde deneyim kazandım.

Ardından, klinik psikoloji yüksek lisans eğitimim için İngiltere’de başvurduğum Reading Üniversitesi’ne (University of Reading) kabul edildim. Eğitimimin bu kısmında bir yandan yoğun bir seminer programına dahil olurken bir yandan Dr. Michiko Sakaki ve Dr. Nilgün Türkileri İnselöz süpervizörlüğünde kişilerin duygusal durumunun hafızalarına yansıyışına dayalı olan fizyo-psikolojik deneyleri yürütme, sonuçları değerlendirme ve yorumlama görevlerini içeren stajımı başarıyla tamamladım. Bu süreçte kariyerimin ileri adımlarında üzerine daha derinlemesine çalışmalar yapmak istediğim nörobilim alanında seminer ve eğitimlere katılarak tezimi klinik psikolojiyi nörobilim alanı ile kesiştiren bir taban üzerine tasarladım. Dr. Tim Salomons süpervizörlüğünde ‘Kişilerin Farkındalık Özelliklerinin, Ağrılarının Duyusal ve Duygusal Yönlerine Olan Etkisi ve Farkındalığın Nöro-Fonksiyonel Bağlantısı: Bir fMRI Çalışması’ üzerine tamamladığım tez çalışmam ise basım aşamasındadır.

Yüksek lisans eğitmimin bitimiyle birlikte Klinik Psikoloji Enstitüsü’nden Objektif Testler Eğitimi almış bulunmaktayım. Halen psikoterapi sürecinde eklektik yaklaşım edinmek ve kullanmak amacıyla Psk. Dr. Ayşegül Eray Önk tarafından süpervizyon eğitimi almaktayım. Çalışmalarımı Osmanbey’de bulunan Frontal Denge Danışmanlık Merkezi’nde ergen, yetişkin, çift ve aile terapileri üzerine sürdürmekteyim.

İngiltere’de aldığım eğitim ile Bilişsel Davranışçı Terapi uzmanı olmama rağmen, terapinin kişiye özel bir süreç olduğuna inanmakta ve kişinin ihtiyaçlarına göre diğer ekollerin yöntemlerinden de faydalanmaktayım. Özel çalışma alanlarım; somatik ağrı, obsesif-kompulsif bozukluk, duygudurum bozuklukları (depresyon, bipolar bozukluk) yeme bozuklukları, genel anksiyete bozuklukları ve fobi üzerinedir.

Amacım, kişilerin ihtiyaçları ve sorunlarına göre birçok terapi yaklaşımından faydalanarak, yaşamındaki problemlerle baş etmekte sıkıntı yaşayan, psiko-sosyal işlevselliğinde sıkıntılar yaşayan bireylere psikoterapi ile yardım edebilmektir.

 

Katıldığı Seminerler:

2016 –  University of Reading- fMRI Data  Analysis  and Workshops (fMRI Veri Analizi)

Dr. David Field


2016 – University  of   Reading-   Cortical-subcortical Interations in Emotion Regulation (Duygusal Düzenlemede Kortikal-subkortical Etkileşimler)

Dr.Carienvan Reekum


2016 – University of Reading- Affect ControlAcross  the Adult Lifespan ( Yetişkin YaşamıBoyunca Duygulanım Kontrolü)

Dr. Carien van  Reekum


2016 – University of Reading- Frontostriatal Mechanisms of  Reinforcement(Pekiştirmenin Frontostriatal Mekanizması)

Dr. Anastasia Christakou


2016 – University of Reading- Psychological Treatments for  Generalised Anxiety Disorder (Genel Anksiyete Bozukluklarının Psikolojik  Tedavileri)

Dr. Polly Waite


2016 – University of Reading- Psychological Treatments for Eating  Disorders  (Yeme Bozukluklarının Psikolojik  Tedavileri)

Dr.RebeccaMurphy


2016 – University of Reading- Emprically          Supported  Treatments    for    Depression (Depresyon İçin Bilimsel Kanıt  Destekli Tedaviler)

Dr. Pete Lawrence


2016 – University of Reading- Psychological Treatments for  Obsessive Compulsive Disorder (Obsesif Kompulsif Bozukluklar için Psikolojik Tedaviler)

Dr.  Brynjar Halldórsson


2016 – University of Reading- Cognitive Behavioural Therapy for  Post-traumatic Stress Disorder (Post travmatik Stres Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Danranışçı Terapi)

Dr. KerryYoung


2016 – University of Reading- Cognitive Behavioural Therapy for  Psychosis ( Psikoz  için Bilişsel Davranışçı Terapi)

Dr. Felicity Waite


2016 – University of Reading- Guided Parent- delivered Treatment of Childhood  Anxiety (Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarının Aile Güdümlü Terapisi)

Dr. Kerstin Thirlwall


2016 – University of Reading- Cognitive Behavioural Therapy for  Individuals with  Learning Disabilities ( Öğrenme Bozukluğu Olan  Kişilerde  Bilişsel Davranışçı Terapi)

Dr. Biza Stenfert  Kroese


2016 – University of Reading- Evidence-based Psychological Treatment for  Older  Adults  (Yaşlı Bireylerde Kanıt Destekli Terapi)

Dr. Pete Keohane and  Dr. Hannah Gray


2016 – University of Reading- Working  With Mild and Moderate Difficulties  Using  New Technologies (Yeni Teknolojinin Yarattığı Az ve Orta  Seviyeli Zorluklarla Çalışmak)

Dr. Claire  Hil